Er bevindt zich hier nog niets. Voeg nu een lied toe!

Christelijke film ‘Onthul het mysterie van de Bijbel’ (Nederlandse Ondertiteling)

Gospel films 3431  2018-12-30

Feng Jiahui is een prediker in een huiskerk in China. Ze gelooft al een aantal jaren in de Heer en heeft altijd gedacht dat de Bijbel was geïnspireerd door God en dat je je daaraan moest vasthouden in je geloof. Gods woorden verschijnen niet buiten de Bijbel en afwijken van de Bijbel is ketterij. Maar de afgelopen jaren staat de kerk leeg en zijn gelovigen onverschillig geworden in hun geloof, wat veel twijfel bij haar veroorzaakt. Ze kan de kerk geen nieuw leven inblazen, hoe ze ook over de Bijbel praat …Tot op een dag een medewerker, broeder Yuan, een getuige uitnodigt van De Kerk van Almachtige God. En na ronde na ronde van intens gedebatteer begrijpt Feng Jiahui eindelijk de innerlijke waarheid en de essentie van de Bijbel. Ze stapt eruit, treedt in de voetstappen van het Lam en brengt andere gelovigen ertoe zich te keren tot Almachtige God.

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. De acteurs die in deze productie optreden, doen dat op niet-commerciële basis en zijn op generlei wijze betaald. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Whatsapp