Er bevindt zich hier nog niets. Voeg nu een lied toe!

Christelijke film ‘Pijnlijke herinneringen’ Clip 3 - Begrijpt u Paulus werkelijk?

Uitgelichte filmfragmenten 766  2019-01-28
Bekijk de hele film

Al tweeduizend jaar is Paulus een voorbeeld om na te volgen voor allen die geloven in de Heer. Maar begrijpen we Paulus werkelijk? Kennen we werkelijk de verborgen waarheid van Paulus’ nauwgezette werk voor de Heer? Wat is de natuur van Paulus en wat is zijn essentie? Deze korte video zal ons helpen de echte Paulus te begrijpen!

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. De acteurs die in deze productie optreden, doen dat op niet-commerciële basis en zijn op generlei wijze betaald. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl