Er bevindt zich hier nog niets. Voeg nu een lied toe!

Christelijke film ‘Gevaarlijk is de weg naar het hemelse koninkrijk’ Clip 1 | Bliksem uit het oosten doet de religieuze wereld op zijn grondvesten schudden

Uitgelichte filmfragmenten 448  2019-06-17
Bekijk de hele film

Bliksem uit het oosten — de verschijning en het werk van God in de laatste dagen heeft veel beroering teweeggebracht in alle alle religies en denominaties , en er zijn allerlei soorten mensen aan het licht gekomen. Veel goede schapen in de kerk geven er de voorkeur aan om blootgesteld te worden aan de niet-aflatende arrestaties en vervolgingen van de Chinese Communistische Partij, alleen om onderzoek te kunnen doen naar Bliksem uit het oosten. Sommige mensen geloven echter de woorden van dominees en ouderlingen, en blijven hardnekkig weigeren om zich in Bliksem uit het oosten te verdiepen. Anderen zijn zich er weliswaar van bewust dat Bliksem uit het oosten getuigt van de waarheid, maar ze durven er geen onderzoek naar te doen uit angst voor vervolging door de Chinese Communistische Partij. Waarom zijn goede schapen in de kerk in staat onderzoek te doen naar Bliksem uit het oosten? Kunnen de mensen die niet in staat zijn onderzoek te doen naar het werk van God in de laatste dagen het hemelse koninkrijk betreden? Deze korte video zal je zeker inspireren.

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. De acteurs die in deze productie optreden, doen dat op niet-commerciële basis en zijn op generlei wijze betaald. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl