I

Jezus voltooide de opdracht van God,

het werk van verlossing van alle mensen

door zich te bekommeren om Gods wil,

zonder egoïstisch doel of plan.

Plaatste Hij Gods plan centraal.

Hij bad tot de hemelse Vader, hij zocht de wil van God.

Hij zou zoeken en altijd bidden.

Als je je zoals Jezus alleen bekommert om God en je rug naar het vlees keert,

zal God je vertrouwen met essentiële taken zodat je Hem kan dienen.

II

Hij bad en sprak: "God de Vader! Bereik dat wat uw wil is.

Handel niet naar mijn intenties, maar handel naar uw plan.

Waarom zou u geven om de mens die zwak is,

die als een mier in uw hand is?

Ik wens alleen uw wil uit te voeren.

Doe in mij zoals u bedoelt."

III

Op de weg naar Jeruzalem, voelde Jezus' hart gekweld.

Maar toch hield Hij Zijn woord, voortgestuwd naar waar Hij gekruisigd zou worden.

Tenslotte werd Hij aan het kruis genageld, werd Hij een beeld van zondig vlees,

het werk van verlossing voltooiend,

uitrijzend boven de ketens van de dood.

Als je je zoals Jezus alleen bekommert om God en je rug naar het vlees keert,

zal God je vertrouwen met essentiële taken zodat je Hem kan dienen.

VI

Jezus leefde voor drieëndertig jaar, terwijl hij alles deed om God tevreden te stellen,

dacht nooit aan verlies of winst

maar aan de wil van God de Vader.

De dienst van de Heer Jezus was altijd op één lijn met de wil van God.

Dus was Hij geschikt om de last van verlossing te volbrengen.

Hij doorstond eindeloos lijden,

en Satan verleidde Hem talloze keren.

Maar Hij was nooit ontmoedigd.

In vertrouwen en liefde, gaf God Hem deze taak.

Als je je zoals Jezus alleen bekommert om God en je rug naar het vlees keert,

zal God je vertrouwen met essentiële taken zodat je Hem kan dienen.

En alleen in tijden zoals deze zal je durven zeggen dat je Zijn wil doet,

dat je Zijn opdracht volbrengt,

dat je God waarlijk dient, God waarlijk dient.

uit 'Volg het Lam en zing een nieuw lied'

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Whatsapp