Er bevindt zich hier nog niets. Voeg nu een lied toe!

Christelijke film ‘WACHTEN’ Clip 4 - Het einde van hen die zich verzetten tegen de tweede komst van de Heer

Uitgelichte filmfragmenten 699  2018-12-31
Bekijk de hele film

Christelijke film ‘WACHTEN’ Clip 4 - Het einde van hen die zich verzetten tegen de tweede komst van de Heer

Hoe kan hij zien dat de Heer verschijnt en toch blijven weigeren om de tweede komst van de Heer te aanvaarden? Hoe kan hij altijd maar blijven wachten en uitkijken naar de komst van de Heer, om dan bij zijn overlijden te moeten terugkijken op een leven van spijt? Deze filmclip geeft alle antwoorden.

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. De acteurs die in deze productie optreden, doen dat op niet-commerciële basis en zijn op generlei wijze betaald. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl