Er bevindt zich hier nog niets. Voeg nu een lied toe!

Nederlands lied over het gebed ‘Echt gebed’ Devotionele muziek

Video’s met gezangen 976  2019-02-20

Nederlands lied over het gebed ‘Echt gebed’ Devotionele muziek

I

Echt gebed spreekt de woorden van je hart tot God.

Gegrond op Gods wil en Zijn woord.

Echt gebed maakt dat je God dicht bij je voelt, alsof Hij vlak voor je staat.

Echt gebed is dat je Hem veel zeggen wil, je hart is stralend als de zon,

je voelt bezieling door Gods lieflijkheid, hij die hoort wordt voldaan.

Echt gebed brengt vrede en voldoening,

de kracht God lief te hebben groeit, 't belang van God beminnen wordt beseft;

en dit is het bewijs dat je gebeden echt zijn.

II

Echt gebed gaat niet om gewoontes, niet om regels, noch een opgezegd woord.

Echt gebed is niet dat je and'ren nazegt.

Spreek je hart en God raakt je aan.

Echt gebed werkt pas als je trouw Gods woord leest en bestudeert.

Alleen door te bidden vanuit Gods eigen woord, zal verlichting worden gezien.

Oh … oh …

III

Echt gebed blijkt uit een hart dat smacht naar wat God Zelf verlangt,

de wil om daaraan te voldoen, en de haat voor al wat God veracht.

En gegrond op dat waarvan je kennis hebt,

is heel Gods waarheid zonneklaar, maak jezelf bekwaam en heb een sterk geloof.

Alleen dit is een echt gebed. Ja, alleen dit is een echt gebed.

Echt gebed brengt vrede en voldoening,

de kracht God lief te hebben groeit, 't belang van God beminnen wordt beseft;

en dit is het bewijs dat je gebed echt is.

Ja, echt. Ja, je gebed is echt.

uit 'Volg het Lam en zing een nieuw lied'