Christelijke film ‘Mijn droom van het hemelse koninkrijk’ Clip 2 - Wat te doen om het hemelse koninkrijk binnen te gaan (2)

De meeste gelovigen in de Heer denken dat zolang wij het woord van God volgen, nederig en geduldig zijn en Paulus’ voorbeeld volgen door ons op te offeren, te geven en te werken voor de Heer, wij de wil van God tevredenstellen. En we zullen naar het hemelse koninkrijk worden geleid wanneer de Heer terugkeert. Echter: hebben wij er ooit over nagedacht of een dergelijke zoektocht werkelijk zou leiden tot Gods lof en toelating tot het hemelse koninkrijk? Zo niet, hoe verwerven wij dan Gods lof en toegang tot het hemelse koninkrijk?

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. De acteurs die in deze productie optreden, doen dat op niet-commerciële basis en zijn op generlei wijze betaald. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl