Op het moment is het Gods werk ervoor te zorgen dat iedereen op het juiste pad komt, een normaal geestelijk leven leidt en oprechte ervaringen heeft, bewogen wordt door de Heilige Geest en – met die dingen als fundament – Gods opdrachten aanvaardt. Het doel van het binnengaan van de training van het koninkrijk is om elk woord, elke daad, elke beweging, elke gedachte en elk idee van jullie in staat te stellen Gods woorden binnen te gaan; om vaker door God te worden aangeraakt en zo een hart van liefde voor Hem te ontwikkelen, en om jullie meer van de last van Gods wil op je te laten nemen, zodat iedereen zich op het pad van vervolmaking door God bevindt, zodat iedereen zich op het juiste pad bevindt. Wanneer je je op dit pad van vervolmaking door God bevindt, zit je op het juiste spoor. Wanneer je gedachten en ideeën, net als je verkeerde voornemens, gecorrigeerd kunnen worden en je van bewustzijn van het vlees kunt keren naar bewustzijn van Gods wil, en wanneer je de afleiding van verkeerde voornemens kunt weerstaan wanneer die opkomen, en in plaats daarvan in overeenstemming met Gods wil kunt handelen – als je zo’n transformatie kunt bereiken, dan ben je op het juiste pad van levenservaring. Wanneer je gebedsgebruiken op het juiste pad zijn, zul je in je gebeden worden aangeraakt door de Heilige Geest. Telkens als je bidt, zul je door de Heilige Geest worden aangeraakt; telkens als je bidt, zul je je hart kunnen stillen ten overstaan van God. Telkens als je een passage van Gods woorden eet en drinkt, als je het werk kunt begrijpen dat Hij op het moment uitvoert en kunt leren hoe te bidden, hoe samen te werken en hoe intrede te bewerkstelligen, dan pas zal jouw eten en drinken van Gods woorden resultaat boeken. Wanneer je, middels Gods woorden, het pad van intrede kunt vinden en de huidige dynamiek van Gods werk en de richting van het werk van de Heilige Geest kunt onderscheiden, zul je het juiste pad zijn opgegaan. Als je de hoofdpunten niet hebt begrepen bij het eten en drinken van Gods woorden, en nadien nog altijd geen pad kunt vinden om op te beoefenen, zal dat aantonen dat je nog altijd niet weet hoe je Gods woorden op een gepaste manier moet eten en drinken, en dat je de methode of het principe daarvoor niet hebt ontdekt. Als je het werk dat God op het moment uitvoert niet hebt begrepen, zul je de taken die Hij je zou willen toevertrouwen niet kunnen aanvaarden. Het werk dat God op het moment doet, is precies datgene wat mensen op het moment moeten binnengaan en begrijpen. Begrijp je deze dingen?

Als je Gods woorden effectief eet en drinkt, zal je geestelijke leven normaal worden, en – met welke beproevingen je ook wordt geconfronteerd, welke omstandigheden je ook tegenkomt, welke lichamelijke aandoeningen je ook verdraagt, welke vervreemding van broeders en zusters of familieproblemen je ook ervaart – als je Gods woorden normaal kunt eten en drinken, normaal kunt bidden en je kerkleven normaal kunt voortzetten, als je dit alles kunt bereiken, zal dat aantonen dat je op het juiste pad bent. Sommige mensen zijn te fragiel en hebben geen doorzettingsvermogen. Wanneer ze een kleine hindernis tegenkomen, jammeren ze en worden ze negatief. Het nastreven van de waarheid vereist doorzettingsvermogen en vastberadenheid. Als je er niet in bent geslaagd om deze keer aan Gods wil te voldoen, moet je van jezelf kunnen walgen en moet je diep vanbinnen de stille vastberadenheid hebben om de volgende keer te slagen. Als je deze keer Gods last niet in gedachten hield, zou je vastberaden moeten zijn om tegen het vlees te rebelleren wanneer je in de toekomst dezelfde hindernis tegenkomt en je moeten voornemen aan Gods wil te voldoen. Op die manier zul je prijzenswaardig worden. Sommige mensen weten niet eens of hun eigen gedachten of ideeën juist zijn; die mensen zijn dwazen! Als je je hart wilt onderwerpen en tegen het vlees wilt rebelleren, moet je eerst weten of je voornemens juist zijn; pas dan kun je je hart onderwerpen. Als je niet weet of je voornemens juist zijn, kun je dan ooit je hart onderwerpen en tegen het vlees rebelleren? Zelfs als je wel rebelleert, zul je dat op een verwarde manier doen. Je moet weten hoe je tegen je misplaatste voornemens moet rebelleren; dat is wat het betekent om tegen het vlees te rebelleren. Wanneer je eenmaal inziet dat je voornemens, gedachten en ideeën verkeerd zijn, moet je snel van koers veranderen en het juiste pad bewandelen. Los deze kwestie eerst op, en train jezelf om in dit opzicht intrede te verwezenlijken, want jij weet het beste of je wel of niet de juiste voornemens hebt. Wanneer je onjuiste voornemens gecorrigeerd zijn en nu omwille van God zijn, zul je het doel van het onderwerpen van je hart hebben bereikt.

Het belangrijkste wat jullie nu moeten doen, is kennis verkrijgen over God en Zijn werk. Je moet ook weten hoe de Heilige Geest werk uitvoert aan de mensheid. Deze handelingen zijn essentieel om het juiste pad op te gaan. Het zal je makkelijker vallen dat te doen wanneer je dit essentiële punt hebt begrepen. Je gelooft in God en je kent God, wat aantoont dat je geloof in God oprecht is. Als je ervaring blijft opdoen, maar uiteindelijk nog steeds niet in staat bent God te kennen, dan ben je beslist iemand die zich tegen God verzet. Zij die alleen in Jezus Christus geloven, zonder ook te geloven in de vleesgeworden God van vandaag, zijn allemaal veroordeeld. Zij zijn allemaal farizeeën van de huidige tijd, want ze erkennen niet de tegenwoordige God. Ze zijn allemaal tegen God gekant. Ongeacht hoe toegewijd hun aanbidding van Jezus ook mag zijn, het zal allemaal voor niets zijn, God zal hen niet loven. Al diegenen met een uithangbord waarop beweerd wordt dat ze in God geloven, terwijl ze geen ware kennis van God in hun hart hebben, zijn huichelaars!

uit ‘Wees je bewust van Gods wil om volmaaktheid te bereiken’

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Whatsapp