Dit werk onder jullie wordt uitgevoerd op basis van wat er nodig is. Na de overwinning van deze personen zal een groep mensen vervolmaakt worden. Veel werk nu dient dan ook ter voorbereiding op het doel om jullie te vervolmaken, want velen die hongeren naar de waarheid kunnen vervolmaakt worden. Als het overwinningswerk is uitgevoerd op jullie en er vervolgens verder geen werk wordt gedaan, is het dan niet zo dat sommigen die naar de waarheid smachten die niet zullen verkrijgen? Het huidige werk beoogt een pad te banen om mensen later te kunnen vervolmaken. Hoewel ik mij alleen met het overwinningswerk bezighoudt, dient nochtans de weg van het leven waarover ik spreek ter voorbereiding op de latere vervolmaking van mensen. Het werk na overwinning richt zich op de vervolmaking van mensen. Het overwinningswerk legt dus een fundament voor de vervolmaking. De mens kan alleen worden vervolmaakt na overwonnen te zijn. De voornaamste taak nu is overwinnen. Later worden zij die streven en verlangen naar de waarheid, vervolmaakt. Vervolmaakt worden, behelst onder meer de volgende positieve aspecten van intreding: heeft je hart God lief? Hoe diep was je ervaring terwijl je dit pad bewandelde? Hoe zuiver is je liefde voor God? Hoe nauwgezet breng je de waarheid in praktijk? Wil je vervolmaakt worden, dan heb je een basiskennis van alle menselijke aspecten nodig. Dit is een minimale vereiste. Allen die niet kunnen worden vervolmaakt nadat ze zijn overwonnen, worden gebruiksvoorwerpen en worden uiteindelijk alsnog in de poel van vuur en zwavel geworpen. Ze vallen alsnog in de bodemloze afgrond omdat hun gezindheid niet is veranderd en ze nog steeds tot Satan behoren. Als iemand niet voor vervolmaking in aanmerking komt, is hij nutteloos. Hij is dan als niets, een stuk gereedschap, iets wat de vuurproef niet kan doorstaan! Hoe groot is je liefde voor God op dit moment? Hoezeer ben je jezelf beu? In hoeverre ken je Satan echt? Is jullie vastberadenheid verankerd? Is jullie leven onder de mensen goed geregeld? Is jullie leven veranderd? Leiden jullie een nieuw leven? Is jullie kijk op het leven veranderd? Zijn deze dingen niet veranderd, dan kun je niet vervolmaakt worden, ook al houd je stand. Je bent dan alleen overwonnen. Op het moment dat je beproefd wordt, heb je de waarheid niet, is je menselijkheid abnormaal, en ben je zo laag als een wildeman. Je bent alleen overwonnen, alleen iemand die door mij is overwonnen. Net zoals een ezel, na het voelen van de zweep van zijn meester, bang is om uit de band te springen wanneer hij de meester ziet, ben jij als deze overwonnen ezel. Als iemand die positieve aspecten mist en in plaats daarvan passief en angstig is, bang en terughoudend in alles, niet in staat om wat dan ook duidelijk te onderscheiden, de waarheid niet kan aanvaarden, nog steeds zonder oefenpad is, en bovenal: geen hart heeft dat God liefheeft – als iemand niet weet hoe hij God moet liefhebben, hoe hij een zinvol leven moet leiden of hoe hij echt iemand kan zijn – hoe kan zo iemand dan van God getuigen? Hieruit blijkt dat je leven weinig waarde heeft en je niet meer dan een overwonnen ezel bent. Je bent overwonnen, maar dat betekent alleen dat je de grote rode draak hebt afgezworen en weigert om je aan zijn domein te onderwerpen. Het betekent dat je gelooft dat er een God is, alle plannen van God wilt gehoorzamen en geen klachten hebt. Maar hoe zit het met de positieve aspecten? Het vermogen om naar Gods woord te leven, het vermogen om God te manifesteren – daar beschik je geenszins over. Dat wil zeggen dat je niet gewonnen bent door God en dat je niet meer dan een overwonnen ezel bent. Er is niets begerenswaardig in je en de Heilige Geest werkt niet in je. Je menselijkheid schiet erg tekort en God kan je onmogelijk gebruiken. Je moet door God worden goedgekeurd en honderd keer beter zijn dan de ongelovige dieren en dan de levende doden. Alleen wie dat niveau bereikt, komt in aanmerking om vervolmaakt te worden. Alleen iemand die menselijk is en een geweten heeft, is geschikt om door God te worden gebruikt. Alleen wanneer jullie vervolmaakt zijn, kunnen jullie als mens worden beschouwd. Alleen de vervolmaakten leiden een zinvol leven. Alleen zulke mensen kunnen nog krachtiger van God getuigen.

uit ‘Alleen de vervolmaakten kunnen een zinvol leven leiden’

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Whatsapp