Bekijk de hele film:https://nl.easternlightning.org/videos/break-through-the-snare-movie.html

‘Doorbreek de strik’ (2) Nederlandse christelijke film clip - Hoe de essentie van de religieuze farizeeërs vast te stellen

Voorgangers en ouderlingen in de religieuze wereld zijn allen mensen die God dienen in kerken. Ze lezen geregeld in de Bijbel, preken voor gelovigen, bidden voor hen en tonen hen compassie. Waarom noemen we ze dan toch hypocriete farizeeërs? Vooral voor hun benadering van de wederkomst van de Heer geldt dat ze niets zoeken of onderzoeken, maar het werk van Almachtige God juist tarten en scherp veroordelen. Hoe komt dat precies?

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. De acteurs die in deze productie optreden, doen dat op niet-commerciële basis en zijn op generlei wijze betaald. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl