Er bevindt zich hier nog niets. Voeg nu een lied toe!

Christelijke film ‘Geloof in God’ Het openbaren van de ware betekenis van het geloof in God

Gospel films 1858  2019-02-21

Yu Congguang is een predikant van De Kerk van Almachtige God. En terwijl hij probeert te ontkomen aan arrestatie door de Chinese politie, wordt hij gered door Zheng Xun, een medewerker van een lokale huiskerk. Daarna spreekt hij herhaaldelijk met Zheng Xun en anderen over wat geloof in God is, hoe te geloven om Gods instemming te verkrijgen en andere aspecten van de waarheid. Uiteindelijk zorgen deze waarheden voor het oplossen van langdurige verwarring en moeilijkheden bij Zheng Xun en de anderen, zodat zij in staat zijn om de werkelijke betekenis van “geloof in God” te onderkennen en hun hart te bevrijden.

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl