Er bevindt zich hier nog niets. Voeg nu een lied toe!

Dutch gospel movie ‘opname in gevaar’ Clip 1 - De misvatting over de ‘Godmenstheorie’ onthuld (Dutch subtitles)

Uitgelichte filmfragmenten 330  2019-07-18
Bekijk de hele film

In de religieuze wereld geloven sommige denominaties dat God mens werd opdat de mens God kon worden. Strookt deze theorie met de bedoeling van God toen Hij de mens schiep? Almachtige God zegt, “God is immers God en de mens is mens. God heeft het wezen van God en de mens heeft het wezen van de mens” (Het Woord verschijnt in het vlees). God is de Schepper. Als mens zijn we slechts als schepsel gecreëerd. We kunnen het wezen van de mens niet op één lijn stellen met dat van God, dus hoe kan de mens ooit God worden?

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. De acteurs die in deze productie optreden, doen dat op niet-commerciële basis en zijn op generlei wijze betaald. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl