Christelijke film ‘Aan de dood ontrukt’ God heeft me een tweede kans in het leven gegund (Officiële trailer)

Films religieuze vervolging 708  2019-03-05
Bekijk de hele film

De 78-jarige Liu Zhen is een typische plattelandshuisvrouw. Nadat ze in God ging geloven, voelde ze onbeschrijflijke vreugde door het lezen van Zijn woorden, het dagelijks zingen van lofzangen op Hem, en het regelmatig samenkomen met broeders en zusters om over de waarheid te praten. Aan alle mooie dingen komt echter een eind. Ze wordt gearresteerd en vervolgd door de Chinese Communistische overheid, die haar in diepe ellende stort. De politie brengt haar tot drie keer toe naar het politiebureau voor ondervraging, en ze waarschuwen haar dat ze niet meer in God moet geloven. Zij houden haar in de gaten en bezoeken haar thuis om haar te intimideren. Onder druk van de Chinese communistische overheid keren haar man, haar zoon en haar schoondochter zich ook tegen haar geloof in God, en beperken haar in haar geloof. Ondanks al deze misère blijft ze onvoorwaardelijk vertrouwen op God en zich tot Hem wenden. En uit Zijn woorden put zij zoveel geloof en kracht dat ze sterk blijft in weerwil van vervolging en beproeving. Als haar lijden een dieptepunt heeft bereikt en ze geen uitweg meer ziet, richt ze zich tot God met een smeekbede. Hij verhoort haar gebed en opent een pad voor haar. Op een avond raakt ze plotseling bewusteloos en kan niemand haar bijbrengen. Volgens de dokter is ze niet meer te redden, en hij zegt tegen haar familie dat ze zich moeten voorbereiden op haar overlijden. Na 18 uur komt ze echter op wonderbaarlijke wijze weer bij. Dit wonder van Almachtige God brengt verbijstering bij iedereen in haar omgeving teweeg, en zo wordt er een nieuw pad voor haar geopend. Na deze ervaring komt Liu Zhen tot het diepe inzicht dat het leven van de mens ongewis is, en niemand van ons er greep op heeft. Alleen God beschikt over het lot van mensen en houdt ons leven, onze dood, onze voor- en tegenspoed in Zijn hand. Ook ervaart ze dat alleen God er altijd voor ons is, er altijd is om ons te helpen, en dat wij alleen op Hem kunnen vertrouwen.

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. De acteurs die in deze productie optreden, doen dat op niet-commerciële basis en zijn op generlei wijze betaald. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

Sommige beelden in deze video zijn afkomstig van:

De bijbeltekst is ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Whatsapp