Op het moment wordt de vervolging van christenen door de atheïstische CCP-overheid steeds erger. Gelovigen ondervinden steeds meer beperkingen om hun geloof te beoefenen: ze kunnen zelfs geen plek meer vinden om in vrede samen te komen. Liu Xiumin heeft geen andere keus dan in haar koeienstal een bijeenkomst met haar broeders en zusters te houden. Maar terwijl ze bijeen zijn, komt het ene na het andere lid van het dorpsbestuur met allerlei excuses een kijkje nemen, en ten slotte halen ze er zelfs de CCP-politie bij. Zullen Liu Xiumin en haar broeders en zusters erin slagen om hun bijeenkomst te houden? Zullen ze worden ontdekt? Worden ze gearresteerd? In de korte sketch “De bijeenkomst in de koeienstal” zie je hoe christenen in China erin slagen hun geloof te blijven beoefenen ondanks de vervolgingen door de CCP-overheid.

Meer bekijken:

Sketch | ‘De Heer klopt aan’ Heb je de stem van God gehoord?

https://nl.easternlightning.org/videos/the-Lord-is-knocking.html

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. De acteurs die in deze productie optreden, doen dat op niet-commerciële basis en zijn op generlei wijze betaald. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

De bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl