Er bevindt zich hier nog niets. Voeg nu een lied toe!

Christelijke muziek ‘De generatie van de laatste dagen is gezegend’ | Prachtige muziek

Video’s met gezangen 665  2019-12-28

Christelijke muziek ‘De generatie van de laatste dagen is gezegend’ | Prachtige muziek

I

Door Gods genade kunnen we Gods liefelijkheid zien,

dat we vandaag proberen van Hem te houden,

dat we de training van het koninkrijk aanvaarden.

Dit alles is Gods genade, zo verheft Hij ons.

En als ik hieraan denk, voel ik Gods liefelijkheid.

God houdt echt van ons, of we zouden ons anders voelen.

We zijn meer gezegend,

meer dan de heiligen, meer dan de rest.

Dus God zegt altijd dat de mensen

van het laatste tijdperk gezegend zijn.

II

Alleen daarom zie ik dat al dit werk

persoonlijk door God Zelf gedaan wordt,

en mensen worden door God geleid en gestuurd.

En ik geef God hiervoor mijn dank.

Alle glorie behoort U toe, de hoogste God Zelf!

Moge uw glorie groeien in de door u gekozen mensen.

We zijn meer gezegend,

meer dan de heiligen, meer dan de rest.

Dus God zegt altijd dat de mensen

van het laatste tijdperk gezegend zijn.

We zijn meer gezegend,

meer dan de heiligen, meer dan de rest.

Dus God zegt altijd dat de mensen

van het laatste tijdperk gezegend zijn.

III

God heeft ons voorbestemd om ons in de laatste dagen te verkrijgen,

zodat allen Gods glorie in ons kunnen zien.

We zijn de vruchten van Gods plan, de belichaming van Zijn werk.

Gods werk en woord zijn groter dan ooit tevoren.

Niet in Israël, en zelfs niet met Petrus,

heeft God ooit zoveel gewerkt, ooit zoveel gezegd.

We zijn meer gezegend,

meer dan de heiligen, meer dan de rest.

Dus God zegt altijd dat de mensen

van het laatste tijdperk gezegend zijn.

We zijn meer gezegend,

meer dan de heiligen, meer dan de rest.

Dus God zegt altijd dat de mensen

van het laatste tijdperk gezegend zijn.

uit ‘Volg het Lam en zing een nieuw lied’

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

U mag de apps van De Kerk van Almachtige God downloaden.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.