Er bevindt zich hier nog niets. Voeg nu een lied toe!

Christelijke muziek ‘Geef religieuze noties op om vervolmaakt te worden door God’ | Officiële video

Video’s met gezangen 1163  2019-08-10

Meer bekijken:

Christelijk lied ‘Lied van zoete liefde’ (Officiële muziek video)

https://nl.easternlightning.org/videos/song-of-sweet-love-mv-2.html

Christelijke muziek ‘Geef religieuze noties op om vervolmaakt te worden door God’ | Officiële video

I

Als je het oordeel en de tuchtiging aanvaardt

van het woord van God, religieuze praktijken opzijzet,

geen oude noties gebruikt om Gods nieuwe woorden te meten,

zul je een toekomst hebben.

Maar als je vasthoudt aan oude dingen, ze koesterend,

kun je niet gered worden, zal God je nooit opmerken.

In Gods werk en woord, verwijst Hij niet

naar de oude praktijken van het verleden en de oude dingen.

Als je vervolmaakt wilt worden, moet je voorbije zaken achter je laten.

Wat juist was of gedaan door God moet ook opzijgezet worden.

Zelfs als het het werk van de Geest was, moet je het opzijzetten.

Dit is wat God vereist. Alles moet worden vernieuwd.

II

God is altijd nieuw en nooit oud.

Hij houdt niet vast aan Zijn oude woorden noch volgt Hij enige regel.

Als een menselijk wezen, klamp je je vast aan voorbije zaken,

ze strak toepassend zoals formules.

Terwijl God niet langer werkt zoals voorheen,

zijn jouw woorden en daden niet storend?

Als je je vastklampt aan het verleden, ben je dan geen vijand van God?

Ben je bereid je leven te laten verwoesten door oude dingen?

Als je vervolmaakt wilt worden, moet je voorbije zaken achter je laten.

Wat juist was of gedaan door God moet ook opzijgezet worden.

Zelfs als het het werk van de Geest was, moet je het opzijzetten.

Dit is wat God vereist. Alles moet worden vernieuwd.

III

Deze oude dingen maken je tot een mens dat Gods werk belemmert.

Is dat het soort mens dat je wilt zijn?

Als je dat echt niet wilt, hou dan op.

Draai om, begin opnieuw, God onthoudt je vorige dienst niet.

Als je vervolmaakt wilt worden, moet je voorbije zaken achter je laten.

Wat juist was of gedaan door God moet ook opzijgezet worden.

Zelfs als het het werk van de Geest was, moet je het opzijzetten.

Dit is wat God vereist. Alles moet worden vernieuwd.

uit ‘Volg het Lam en zing een nieuw lied’

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

Een deel van het materiaal uit deze video is afkomstig van:

https://www.stockfootage.com

De bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl