Kerkgezang ‘De hartestem van een geschapen wezen’ | Officiële muziek video

I

Zo dikwijls wilde ik het schreeuwen,

maar geen plek voelde ooit juist.

Zo dikwijls wilde ik luid zingen,

maar ik kon geen melodie vinden.

Zo dikwijls wilde ik de liefde

van een schepsel uitdrukken.

Ik zocht heinde, ik zocht ver,

maar alle woorden lieten me in de steek.

Almachtige God, U bent de liefde in mijn hart.

De hartenstem van een geschapen wezen.

II

De mens ontstond uit het stof,

uit het stof zonder leven.

U maakte de mens en gaf ons adem,

U gaf ons de levensadem.

Hoe triest dat Satan ons verdorven heeft,

zonder geweten en verstand.

Generatie na generatie,

en velen meer zijn sindsdien gevallen.

Almachtige God, U bent de liefde in mijn hart.

De hartenstem van een geschapen wezen.

Mijn hart springt, mijn handen jubelen

om Uw terugkeer te loven.

Ik was verdorven, toch redde U mij.

Ik zie Uw glorieuze gezicht.

Gehoorzaam Uw plannen en Uw wil,

ik kies niet langer voor mezelf.

Ik ontstond uit stof; van U houden is een grote zegen.

Hoe kan ik niet buigen en U vereren?

III

U schiep en houdt van de mens.

U werd vlees om ons te redden.

U heeft allerlei vernedering doorstaan,

U heeft vervolging doorstaan,

U heeft de zoetheid en bitterheid van het leven geproefd,

zodat de mens naar een prachtige bestemming kan worden gebracht.

Hoe kunnen we U niet eindeloos bedanken

voor zo’n grote redding?

Almachtige God, U bent de liefde in mijn hart.

De hartenstem van een geschapen wezen.

IV

Nu ben ik gered en streef het mensenleven na,

alleen door Uw verheffing en genade,

geniet ik van Uw woord en aanvaard Uw oordeel.

Ik leer Uw heiligheid en rechtvaardigheid kennen.

Allerlei vervolging en pijn doorstaand,

besef ik nu dat U de mooiste bent.

Want Uw werk is wat ik meemaak,

ik leef in het licht, word gereinigd.

Almachtige God, U bent de liefde in mijn hart.

De hartenstem van een geschapen wezen.

Het is de plicht van het wezen om God te vereren,

het is de plicht van het wezen om U te vereren.

Ik haat Satan met heel mijn hart.

Hij doet alles om me te lokken.

Ik zou liever van U houden in al Uw oordeel,

ik zou liever van U houden in al Uw tuchtiging,

ik lust niet langer naar vleselijk genot,

ik leef niet langer onder Satan.

Almachtige God, U bent de liefde in mijn hart.

De hartenstem van een geschapen wezen.

uit ‘Volg het Lam en zing een nieuw lied’

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.