Er bevindt zich hier nog niets. Voeg nu een lied toe!

Christelijke muziek 2019 ‘De stem van het hart van een schepsel’ Officiële Muziek Video

Serie muziekvideo’s 1095  2019-05-04

Christelijke muziek 2019 ‘De stem van het hart van een schepsel’ Officiële Muziek Video

Ik wilde huilen, maar geen plek voelde goed.

Ik wilde zingen, maar vond geen lied.

Ik wilde de liefde van een schepsel verkondigen.

Ik zocht hoog en laag, maar geen woorden kunnen zeggen,

kunnen zeggen hoe ik me voel.

Praktische en ware God, de liefde in mijn hart.

Ik hef mijn handen op in lof,

ik verblijd me dat u in deze wereld kwam.

De mens kwam uit stof en God gaf hem leven.

Satan kwam omlaag om de mensheid te verderven.

Verloren zijn hun menselijkheid en verstand.

Generatie na generatie,

gevallen sedert die dag.

Maar u bent… de praktische en ware God,

de liefde in mijn hart.

Ik ben stof, maar kan uw aangezicht zien.

Hoe kan ik niet aanbidden?

Praktische en ware God, de liefde in mijn hart.

Ik ben stof, maar kan uw aangezicht zien.

Hoe kan ik niet aanbidden? Hoe kan ik niet aanbidden?

God schiep de mens en heeft hem zo lief

dat Hij wederom vlees werd,

goed en kwaad, tegenspoed en ellende verdroeg,

om ons te redden en naar een prachtig oord te brengen.

We zullen u altijd danken.

Praktische en ware God, de liefde in mijn hart.

Verdorven, maar u hebt me gered.

Hoe kan ik niet aanbidden?

Praktische en ware God, de liefde in mijn hart.

Verdorven, maar u hebt me gered.

Hoe kan ik niet aanbidden?

Hoe kan ik niet aanbidden? Hoe kan ik niet aanbidden?

uit ‘Volg het Lam en zing een nieuw lied’

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. De acteurs die in deze productie optreden, doen dat op niet-commerciële basis en zijn op generlei wijze betaald. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.