Er bevindt zich hier nog niets. Voeg nu een lied toe!

Christelijke film ‘Gevaarlijk is de weg naar het hemelse koninkrijk’ Clip 6 | Hoe gebruikt God Satan om Zijn werk te doen?

Uitgelichte filmfragmenten 520  2019-06-17
Bekijk de hele film

God zegt: “In mijn plan heeft Satan me bij elke stap op de hielen gezeten, en, als contrast van mijn wijsheid, altijd geprobeerd manieren en middelen te vinden om mijn oorspronkelijke plan te verstoren. Maar zou ik kunnen bezwijken voor zijn bedrieglijke plannen? Alles in de hemel en op aarde dient mij – zouden de bedrieglijke plannen van Satan anders kunnen zijn? Dit is precies het kruispunt van mijn wijsheid, het is precies datgene wat wonderbaarlijk is aan mijn daden en het is het principe waarmee mijn hele managementplan wordt uitgevoerd” (Het Woord verschijnt in het vlees). Hoe maakt Gods werk van de laatste dagen gebruik van de Chinese Communistische Partij en de machten van de antichrist in de religieuze wereld om mensen uiteindelijk volmaakt en tot overwinnaar te maken? Waarom wordt er beweerd dat Gods wijsheid wordt uitgeoefend op basis van de sluwe strategieën van Satan? Hoe zal het uiteindelijk aflopen met de Chinese Communistische partij en de machten van de antichrist in de religieuze wereld die voortdurend afkeer hebben getoond van de waarheid, en zich op ongerijmde wijze tegen God verzetten? Wij nodigen je uit om deze korte video te bekijken.

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. De acteurs die in deze productie optreden, doen dat op niet-commerciële basis en zijn op generlei wijze betaald. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl