Er bevindt zich hier nog niets. Voeg nu een lied toe!

Gospel film ‘Meng je niet in mijn zaken’ Clip 1 - Hoe gaan wij om met Bliksem uit het oosten op een wijze die aansluit bij de wil van de Heer? (Dutch subtitles)

Uitgelichte filmfragmenten 558  2019-07-12
Bekijk de hele film

Wanneer mensen getuigen dat Bliksem uit het oosten de terugkeer van de Heer Jezus is, zijn veel gelovigen van mening dat Bliksem uit het oosten de ware weg is, en dat ze er proactief onderzoek naar moeten doen om de stem van de Heer te kunnen horen. Dominees en ouderlingen interpreteren de Bijbel echter verkeerd om zich af te zetten tegen Bliksem uit het oosten en deze te veroordelen. Onder het motto “wij beschermen de weg des Heren, wij zijn hoeders van de kudde en wij zijn verantwoordelijk voor het leven van gelovigen” doen ze er alles aan om te verhinderen dat gelovigen zich gaan verdiepen in de ware weg. Is Bliksem uit het oosten waarlijk de terugkeer van de Heer die zich manifesteert en Zijn werk doet? Hoe moeten we zo omgaan met Bliksem uit het oosten dat we voldoen aan de wil van de Heer?

Bekijk de hele film:

Christelijke film ‘Meng je niet in mijn zaken’ wie moeten wij luisteren in ons geloof in God?

https://nl.easternlightning.org/videos/stay-out-of-my-business-movie.html

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. De acteurs die in deze productie optreden, doen dat op niet-commerciële basis en zijn op generlei wijze betaald. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl