Christelijke film ‘Overwinningslied’ clip3 – Hoe ontstaan de overwinnaars? (Nederlandse ondertitels)

Uitgelichte filmfragmenten 432  2019-04-24
Bekijk de hele film

Christelijke film ‘Overwinningslied’ clip3 – Hoe ontstaan de overwinnaars? (Nederlandse ondertitels)

Ken jij de achtergrond van de 144.000 overwinnaars die in het boek Openbaring werden geprofeteerd? Ken je de ware betekenis van het feit dat God het toestaat dat de Chinese Communistische Partij het uitverkoren volk van God fanatiek onderdrukt, verdrukt en vervolgt? Almachtige God zegt: “Degenen die door God worden aangeduid als overwinnaars zijn degenen die nog steeds in staat zijn om te getuigen, hun vertrouwen te bewaren en hun toewijding aan God te behouden wanneer ze onder invloed van Satan zijn en belegerd zijn door Satan, dat wil zeggen, wanneer ze binnen de krachten van de duisternis zijn. Als je nog steeds in staat bent om, ongeacht wat er ook gebeurt, een hart van zuiverheid en je oprechte liefde voor God te behouden, dan sta je getuige voor God, en dit is waarnaar God verwijst als zijnde een overwinnaar” (Het Woord verschijnt in het vlees). Het is dankzij de fanatieke onderdrukking en wrede vervolging door de Chinese Communistische Partij dat God met Zijn woord een groep mensen heeft samengesteld en perfect gemaakt, zodat ze overwinnaars worden. Het is dezelfde groep mensen die samen met Christus in Zijn koninkrijk lijdt.

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. De acteurs die in deze productie optreden, doen dat op niet-commerciële basis en zijn op generlei wijze betaald. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

Deze video is geheel door professionele vertalers vertaald. Vanwege taalverschillen en dergelijke is een klein aantal onnauwkeurigheden echter onvermijdelijk. Bij onnauwkeurigheden verwijzen wij u graag naar de originele versie in het Chinees. Neem in dat geval gerust contact met ons op.

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl