Er bevindt zich hier nog niets. Voeg nu een lied toe!

Kerkmuziek ‘Hoe te zoeken naar Gods voetstappen’ (Nederlands)

Video’s met gezangen 1187  2019-01-13

Kerkmuziek ‘Hoe te zoeken naar Gods voetstappen’ (Nederlands)

I

Gezien we zoeken naar Gods voetstappen,

moeten we zoeken, zoeken naar Gods wil,

zoeken naar Gods woorden en uitspraken,

zoeken naar Gods woorden en uitspraken.

Want waar de nieuwe woorden van God zijn,

is er Gods stem, is er Gods stem;

waar de voetstappen van God zijn,

zijn er Gods daden.

Waar de uitdrukking van God is,

is er de verschijning van God,

en waar de verschijning van God is,

is er de waarheid, de weg, en het leven.

II

Tijdens het zoeken naar Gods voetstappen,

negeerden jullie allemaal de woorden dat "God de waarheid, de weg, en het leven" is.

Dus wanneer veel mensen de waarheid ontvangen,

geloven ze niet dat ze Gods voetstappen gevonden hebben,

en nog minder erkennen ze Gods verschijning.

Wat een erge vergissing! Wat een erge vergissing!

Gods verschijning kan niet overeenstemmen met de noties van de mens,

nog minder kan God verschijnen op verzoek.

Wanneer Hij Zijn werk doet,

maakt Hij Zijn eigen keuzes, maakt Hij Zijn eigen keuzes, heeft Zijn eigen plannen.

Bovendien heeft Hij Zijn eigen doelen en methoden.

Wanneer Hij Zijn werk doet, moet Hij Zijn werk niet overleggen met de mens,

het advies van de mens zoekend, nog minder iedereen op de hoogte brengen.

Dat is Gods gezindheid,

dit moet door iedereen ingezien worden.

III

Als je wenst te getuigen van Gods verschijning,

als je de voetstappen van God wenst te volgen,

moet je eerst je eigen noties overstijgen.

Je moet niet bevelen dat God dit of dat doet,

nog minder moet je jouw beperkingen opleggen aan Hem,

en Hem begrenzen tot jouw opvattingen.

In plaats daarvan, zou je moeten vragen hoe je Gods voetstappen moet zoeken,

Gods verschijning moet aanvaarden,

en hoe je je moet onderwerpen aan het nieuwe werk van God;

dit is wat gedaan moet worden door de mens, wat gedaan moet worden door de mens.

Gezien niemand, niemand anders de waarheid is,

en niemand de waarheid bezit, bezit,

moet de mens zoeken, aanvaarden en gehoorzamen.

Gezien niemand de waarheid is, niemand de waarheid is,

moet de mens zoeken, aanvaarden en gehoorzamen.

moet de mens zoeken, aanvaarden en gehoorzamen.

moet zoeken, aanvaarden en gehoorzamen.

moet zoeken, aanvaarden en gehoorzamen.

uit 'Volg het Lam en zing een nieuw lied'

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

De bijbeltekst is ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl