In de laatste dagen is God vlees geworden om te werken aan de redding van de mensheid. Aangezien we echter de waarheid van de incarnatie niet begrijpen, beschouwen we de vleesgeworden God als een gewoon mens, herkennen we Gods stem niet en weten we al helemaal niet hoe we de Heer moeten verwelkomen. Het gaat zelfs zo ver dat we in staat zijn de religieuze wereld en de heersende machten te volgen en daarmee God uitdagen en veroordelen. De situatie is daarmee niet wezenlijk anders dan toen God als de Heer Jezus incarneerde om Zijn werk te doen in het Tijdperk van Genade. Het lijkt er dan ook op dat inzicht in de waarheid van de incarnatie essentieel is om God te leren kennen. Wat houdt de incarnatie precies in? Wat is de essentie van de incarnatie?

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. De acteurs die in deze productie optreden, doen dat op niet-commerciële basis en zijn op generlei wijze betaald. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

De bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Whatsapp