De vier bloedmanen zijn reeds verschenen. Dat betekent dat de grote catastrofes weldra zullen toeslaan, zoals is voorspeld in het boek Joël, “En ook op de dienaren en op de dienaressen zal ik mijn Geest in die dagen uitstorten. En ik zal wonderen laten zien aan de hemel en op aarde: bloed, vuur en rookzuilen. De zon zal in duisternis veranderen en de maan in bloed, voordat de grote en verschrikkelijke dag van Jehova komt” (Joël 2:29-31). Voordat deze grote catastrofes ons teisteren, zal de geest van God Zijn dienaren en slavinnen voeden, en zal Hij een groep van overwinnaars samenstellen. Als we niet kunnen worden opgenomen voordat deze grote catastrofes toeslaan, zullen wij die catastrofes vermoedelijk niet overleven. Bliksem uit het oosten getuigt dat de Heer is teruggekeerd, de waarheid heeft gesproken en een groep overwinnaars heeft samengesteld. Zijn daarmee niet de profetieën uit de Bijbel vervuld? Is Bliksem uit het oosten de manifestatie van het werk van de Heer?

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. De acteurs die in deze productie optreden, doen dat op niet-commerciële basis en zijn op generlei wijze betaald. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Whatsapp