Er bevindt zich hier nog niets. Voeg nu een lied toe!

Christelijke muziek ‘Het enige pad van de mensheid om rust in te gaan’ (Nederlands)

Video’s met gezangen 709  2019-03-04

Christelijke muziek ‘Het enige pad van de mensheid om rust in te gaan’ (Nederlands)

I

Zij die standvastig Gods laatste reiniging ondergaan

door tuchtiging en oordeel zullen de laatste rust ingaan.

Zij die zich bevrijd hebben van Satans invloed

zullen verkregen worden door God en de laatste rust ingaan.

De essentie van oordeel en tuchtiging is de mens te reinigen voor zijn laatste rust.

Het volgen van zijn eigen soort kan de mens niet zonder dit werk.

Het is de enige weg om de rust in te gaan.

II

Alleen deze reiniging verwijdert onrechtvaardigheid.

Deze tuchtiging en oordeel brengt de ongehoorzaamheid van de mens aan het licht,

hierbij de geredden van de vervloekten scheidend,

en zij die zullen blijven van zij die dat niet zullen doen.

De essentie van oordeel en tuchtiging is de mens te reinigen voor zijn laatste rust.

Het volgen van zijn eigen soort kan de mens niet zonder dit werk.

Het is de enige weg om de rust in te gaan.

III

Uiteindelijk zal God het slechte bestraffen en het goede belonen

om de mensheid te reinigen en hen te brengen naar de eeuwige rust.

Dit is de laatste cruciale fase om Gods werk te voltooien.

Als de slechten overblijven, kan de mensheid geen rust ingaan.

Als Hij klaar is, zal de hele mensheid heilig zijn,

en leeft God eindelijk vredevol in rust.

De essentie van oordeel en tuchtiging is de mens te reinigen voor zijn laatste rust.

Het volgen van zijn eigen soort kan de mens niet zonder dit werk.

Het is de enige weg om de rust in te gaan. Het is de enige weg om de rust in te gaan.

uit 'Volg het Lam en zing een nieuw lied'

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.