Er bevindt zich hier nog niets. Voeg nu een lied toe!

Christelijke muziek 2018 ‘Je zal God nooit kennen door noties en verbeeldingen’ (Nederlands)

Video’s met gezangen 917  2018-11-24

Christelijke muziek 2018 ‘Je zal God nooit kennen door noties en verbeeldingen’ (Nederlands)

I

Kennis van God hangt niet af van ervaring, ook niet van verbeelding.

Dit mag nooit worden opgelegd aan God.

Want het maakt niet uit hoe rijk je verbeelding of ervaring is,

ze zijn beperkt, geen feit noch waarheid,

en het klopt niet met Gods echte, Zijn echte gezindheid,

en tegenstrijdig met Gods echte, Zijn echte wezen.

Gods rechtvaardige gezindheid is Zijn echte wezen;

wordt niet bepaald door de mens, noch verwant aan Zijn schepping.

God is tenslotte God, Hij maakt nooit deel uit van Zijn eigen schepping.

Zelfs als Hij zelf deelneemt, veranderen Zijn gezindheid en essentie niet, veranderen niet.

II

Kennis van God komt niet van aanschouwen, van objecten aanschouwen,

of van zaken ontleden, of van het begrijpen van andere mensen.

De kennis van God wordt niet verkregen op deze manier.

Kennis van God hangt niet af van ervaring of fantasie.

Ze zijn beperkt, ze zijn geen feit geen feit of waarheid.

Gods rechtvaardige gezindheid is Zijn echte wezen;

wordt niet bepaald door de mens, noch verwant aan Zijn schepping.

God is tenslotte God, Hij maakt nooit deel uit van Zijn eigen schepping.

Zelfs als Hij zelf deelneemt, veranderen Zijn gezindheid en essentie niet,

men zal God nooit begrijpen, vertrouwend op zijn verbeelding.

Het enige pad om God te leren kennen is:

aanvaard alles dat van Hem af komt, ervaar het stukje bij beetje.

III

Tot de dag dat verlichting, echt begrip,

van jou zal zijn, jouw beloning,

het resultaat van je samenwerking met God,

en je honger en dorst naar de waarheid.

Gods rechtvaardige gezindheid is Zijn echte wezen;

wordt niet bepaald door de mens, noch verwant aan Zijn schepping.

God is tenslotte God, Hij maakt nooit deel uit van Zijn eigen schepping.

Zelfs als Hij zelf deelneemt, veranderen Zijn gezindheid en essentie niet,

Gods rechtvaardige gezindheid is Zijn echte wezen;

wordt niet bepaald door de mens, noch verwant aan Zijn schepping.

God is tenslotte God, Hij maakt nooit deel uit van Zijn eigen schepping.

Zelfs als Hij zelf deelneemt, veranderen Zijn gezindheid en essentie niet,

veranderen niet.

uit 'Volg het Lam en zing een nieuw lied'

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.