Er bevindt zich hier nog niets. Voeg nu een lied toe!

Gezang Gods woorden 'De geïncarneerde God is heel belangrijk voor de mensheid' (Gospel lied)

Video’s met gezangen 1080  2019-06-05

Gezang Gods woorden 'De geïncarneerde God is heel belangrijk voor de mensheid' (Gospel lied)

De geïncarneerde God kan werk doen dat de mens niet kan,

omdat Zijn innerlijke wezen niet is zoals de mens.

De reden waarom Hij de mens kan redden is omdat

Zijn identiteit anders is dan die van de mens.

I

De geïncarneerde God lijkt op de mens

maar belangrijker dan wie dan ook.

Want Hij kan het werk doen dat de Geest van God niet kan,

en dus getuigenis geven voor God en de mens verwerven.

Hoewel Hij dus normaal, gewoon vlees is,

maken Zijn bijdrage en betekenis voor de mens

Hem heel waardevol voor de hele mensheid.

En Zijn echte waarde en belang zijn enorm.

Dit vlees is zo belangrijk voor de mensheid,

omdat Hij zowel mens als God is,

Hij kan het werk doen dat niemand van vlees kan,

de verdorven mens redden die hier met Hem op aarde leeft.

II

Dit vlees kan Satan niet rechtstreeks vernietigen,

maar Zijn werk kan de mens overwinnen en Satan verslaan,

en Satan volledig aan Hem onderwerpen.

Door dit vlees verslaat God Satan en redt de mens.

Hij vernietigt Satan niet rechtstreeks,

maar wordt vlees om de verdorven mens te overwinnen.

Zodoende kan Hij beter getuigenis geven voor Zichzelf,

en is beter in staat de verdorven mens te redden.

Dit vlees is zo belangrijk voor de mensheid,

omdat Hij zowel mens als God is,

Hij kan het werk doen dat niemand van vlees kan,

de verdorven mens redden die hier met Hem op aarde leeft.

III

Het verslaan van Satan door de geïncarneerde God

is overtuigender, getuigt beter

dan de rechtstreekse vernietiging van Satan

die de Geest van God zou kunnen doen.

God in het vlees is beter in staat

de mens te helpen om de Schepper echt te kennen,

en kan beter getuigenis geven voor God Zelf,

beter getuigen onder de schepsels.

Dit vlees is zo belangrijk voor de mensheid,

omdat Hij zowel mens als God is,

Hij kan het werk doen dat niemand van vlees kan,

de verdorven mens redden die hier met Hem op aarde leeft.

uit ‘Volg het Lam en zing een nieuw lied’

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

Onderdelen van het materiaal in deze video zijn van:

Couch Drop (https://freesound.org/people/MegaBlasterRecordings/sounds/368641/) By MegaBlasterRecordings/CC-BY 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/)