Veel oprechte gelovigen in de Heer die uitkijken naar de verschijning van God hebben de woorden van Almachtige God gelezen. Ze erkennen allen dat die woorden de waarheid en de stem van God zijn, en zijn bereid om de ware weg te onderzoeken. Sommigen hebben echter twijfels over Gods werk en willen hun onderzoek naar de ware weg stopzetten vanwege de Shandong Zhaoyuan-zaak van 28 mei, en omdat ze de leugens geloven die door de atheïstische CCP-overheid en de dominees en ouderlingen van de religieuze wereld worden verspreid. Hoe zit het nou echt? Is er een relatie tussen de Shandong Zhaoyuan-zaak en de verschijning en het werk van Almachtige God? Naar wiens woorden moeten christenen eigenlijk luisteren wanneer ze de ware weg onderzoeken?

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. De acteurs die in deze productie optreden, doen dat op niet-commerciële basis en zijn op generlei wijze betaald. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Whatsapp