In godsdienstige kringen prediken pastors en voorgangers regelmatig tot gelovigen dat de naam van de Heer Jezus nooit kan veranderen en dat we alleen door op de naam van de Heer Jezus te vertrouwen, gered kunnen worden. Komt deze zienswijze overeen met de waarheid? Jehova God zei, “Vóór mij is er geen god gevormd, en na mij zal er geen zijn. Ik, ik ben Jehova, en buiten mij is er geen Heiland” (Jesaja 43:10-11). In het Tijdperk van Genade nam de geïncarneerde God de naam Jezus aan. God is onveranderlijk, dus hoe kan Zijn naam dan veranderen? Bovendien wordt in Openbaring geprofeteerd dat God in de laatste dagen een nieuwe naam zal hebben, dus hoe zit het nou precies? Veel mensen weten zich hier geen raad mee, maar deze korte video zal je de waarheid onthullen.

Bekijk de hele film:

Het mysterie van Gods naam | Christelijke film ‘Gods naam is veranderd?!’ (Nederlandse ondertiteling)

https://nl.godfootsteps.org/videos/God-s-name-has-changed-movie.html

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. De acteurs die in deze productie optreden, doen dat op niet-commerciële basis en zijn op generlei wijze betaald. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl