Christelijke film ‘Onthul het mysterie van de Bijbel’ Clip 4 - Is de Bijbel echt helemaal geïnspireerd door God?

De meeste mensen in de religieuze wereld geloven dat “De gehele schrift is geïnspireerd door God,” en dat alles in de Bijbel Gods woord is. Komt een dergelijke stelling overeen met de feiten? De Bijbel is alleen de getuigenis van God. Een verslag van Gods werk en niet helemaal samengesteld uit Gods uitspraken. Binnen de Bijbel zijn alleen de woorden gesproken door Jehova God, de woorden van de Heer Jezus, de profetieën van Openbaring en de door God geïnspireerde woorden van de profeten, Gods woord. Daarnaast heeft het meeste van wat overblijft betrekking op historische verslagen en de getuigenissen van ervaringen van mensen. Als u de innerlijke waarheid van de Bijbel wilt kennen, bekijk dan alstublieft deze video!

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. De acteurs die in deze productie optreden, doen dat op niet-commerciële basis en zijn op generlei wijze betaald. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl