Christelijke film ‘Pijnlijke herinneringen’ Clip 5 - Het verband tussen het oordeel in de laatste dagen en het binnengaan van het koninkrijk der hemelen

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl