‘Gods naam is veranderd?!’ Clip 5 - Alleen door Gods nieuwe naam te aanvaarden kan er gelijke tred worden gehouden met de voetstappen van het lam

Uitgelichte filmfragmenten 815  2018-12-12
Bekijk de hele film

In religieuze kringen prediken pastors en voorgangers regelmatig tot gelovigen dat de Heer Jezus is gekruisigd voor ieders zonden en dat de mens is verlost van de zonde. Ze prediken dat als iemand de Heer Jezus verlaat en gelooft in Almachtige God, dit neerkomt op een daad van verraad tegen de Heer Jezus en geloofsverzaking. Zijn dit werkelijk de feiten? Toen de Heer Jezus destijds kwam om Zijn werk te doen, werden de mensen die de tempel verlieten en de Heer Jezus volgden niet ook veroordeeld door de Joodse farizeeën omdat ze de God Jehova verrieden? Is het aanvaarden van Gods nieuwe werk dan geloofsverzaking en een daad van verraad tegenover God? Of houdt het in dat je volgt in de voetsporen van het Lam en dat je gered wordt door God? Deze zaken zullen we samen onderzoeken in deze korte video.

Bekijk de hele film:

Het mysterie van Gods naam | Christelijke film ‘Gods naam is veranderd?!’ (Nederlandse ondertiteling)

https://nl.godfootsteps.org/videos/God-s-name-has-changed-movie.html

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. De acteurs die in deze productie optreden, doen dat op niet-commerciële basis en zijn op generlei wijze betaald. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl