Er bevindt zich hier nog niets. Voeg nu een lied toe!

Christelijk lied ‘Jullie zouden God moeten kennen door Zijn werk’ | Prachtige muziek

Video’s met gezangen 2912  2019-09-18

Christelijk lied ‘Jullie zouden God moeten kennen door Zijn werk’ | Prachtige muziek

I

God werd vlees, gewoon een persoon,

een persoon die Gods werk en opdracht droeg.

Dit betekende dat Hij werk deed en dat Hij leed,

zoals normale personen niet zouden kunnen verdragen.

Zijn lijden toont de toewijding van God aan de mensheid,

staat voor Zijn vernedering, de prijs om de mens te redden,

om de mens van zonden te verlossen en deze fase te voltooien.

Het betekent dat God de mens zou verlossen van het kruis, van het kruis.

Het is een prijs betaald in bloed en in leven,

een prijs die geschapen wezens niet kunnen betalen.

Omdat Hij heeft wat God heeft en is, Gods essentie,

kan Hij dit soort werk en dit soort lijden verdragen.

Geen geschapen wezen kan doen wat Hij doet.

Dit is het werk van God, gedurende het Tijdperk van Genade,

een openbaring van Zijn gezindheid.

II

God werd opnieuw vlees in het Tijdperk van het Koninkrijk,

op dezelfde manier als de eerste keer dat Hij kwam.

Hij uit nog steeds Zijn woord en wat Hij heeft en is,

Hij doet Zijn werk zonder terughoudendheid.

Ook verdraagt en tolereert Hij

de ongehoorzaamheid en onwetendheid van de mens,

altijd Zijn gezindheid onthullend

en tegelijkertijd Zijn wil tonend.

Dus van de schepping van de mensheid tot op dit moment,

zijn Gods wil en gezindheid, wat Hij heeft en is,

altijd toegankelijk geweest voor iedereen,

nooit zijn ze bewust verborgen.

De realiteit is dat de mens niet geeft

om wat God doet, om Gods wil.

En dus is dit de ware reden dat

de mens niet veel weet over God.

uit ‘Volg het Lam en zing een nieuw lied’

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.