Het centrale bestuur heeft verordend dat alle religies verboden moet worden,

vooral De Kerk van Almachtige God.

Pas als het verbod voorbij is, trekken de troepen zich terug.

Begrepen?

Ja!

Kom aan!

Oké!

Wat zijn jullie aan het doen?

Komen jullie soms samen?

Er is een wet die zegt

dat het illegaal is als meer dan drie mensen samenkomen

en de maatschappelijke orde wordt ontwricht.

Neem ze allemaal mee!

Kom!

"Christus van de laatste dagen brengt het leven

en brengt de blijvende en eeuwige weg van de waarheid.

Deze waarheid is het pad waardoor de mens het leven zal verkrijgen

en het enige pad waardoor de mens God zal kennen en door God zal worden goedgekeurd."

uit ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Verroer je niet! Politie!

Vervloekt! Deze keer moet je acht of tien jaar naar de gevangenis.

We zullen zien of je dan nog in God gelooft!

Misschien word ik op een dag opgepakt en vervolgd door de CCP.

Ik weet diep in mijn hart dat dit omwille van rechtvaardigheid is.

Als het leven dan in een oogwenk als een vlam uitdooft in mij

zal ik nog steeds trots zeggen dat ik Christus van de laatste dagen heb geaccepteerd.

Als ik de verbreiding van het evangelie van het koninkrijk niet kan zien

zal ik toch steeds voor de mooiste wensen offeren.

Als ik de dag dat het koninkrijk zal zijn verwezenlijkt niet zal zien,

maar vandaag Satan te schande kan maken, dan zal mijn hart vervuld zijn van geluk en vrede.

Gods woord verspreidt zich over de aarde en het licht heeft zich geopenbaard onder de mensen.

Christus’ koninkrijk is ontstaan in tegenspoed.

De duisternis is bijna voorbij, een rechtvaardige dageraad is gekomen.

Tijd en werkelijkheid hebben getuigd van God.

Misschien sterf ik als martelaar en kan ik niet langer getuigen van God,

maar dan nog zal het evangelie van het koninkrijk worden verspreid door ontelbaar veel gelovigen.

Hoewel ik niet weet hoe ver ik op deze hobbelige weg kan gaan,

zal ik mijn godlievende hart offeren.

Wij getuigen van Gods werk van de laatste dagen en voeren Zijn wil uit op aarde,

en daarom zijn wij vereerd dat wij ons mogen wijden aan het verspreiden van de waarheid.

Onaangetast door tegenspoed, als puur goud in de oven gesmeed,

verschijnt er een groep soldaten die onder Satans invloed vandaan overwint.

Gods woord zal worden verspreid over de aarde en het licht heeft zich geopenbaard onder de mensen.

Christus’ koninkrijk is ontstaan in tegenspoed.

De duisternis is bijna voorbij, een rechtvaardige dageraad is gekomen.

Tijd en werkelijkheid hebben getuigd van God.

Gods woord zal worden verspreid over de aarde en het licht heeft zich geopenbaard onder de mensen.

Christus’ koninkrijk is ontstaan in tegenspoed.

De duisternis is bijna voorbij, een rechtvaardige dageraad is gekomen.

Tijd en werkelijkheid hebben getuigd van God.

Gods woord zal worden verspreid over de aarde en het licht heeft zich geopenbaard onder de mensen.

Christus’ koninkrijk is ontstaan in tegenspoed.

De duisternis is bijna voorbij, een rechtvaardige dageraad is gekomen.

Tijd en werkelijkheid hebben getuigd van God.

Tijd en werkelijkheid hebben getuigd van God.

uit ‘Volg het Lam en zing een nieuw lied’

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. De acteurs die in deze productie optreden, doen dat op niet-commerciële basis en zijn op generlei wijze betaald. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Whatsapp