Er bevindt zich hier nog niets. Voeg nu een lied toe!

Dutch gospel movie ‘opname in gevaar’ Clip 2 - De absurditeit ontleed dat ‘een mens die naar Gods evenbeeld leeft, God kan worden’ (Dutch subtitles)

Uitgelichte filmfragmenten 314  2019-07-18
Bekijk de hele film

Dutch gospel movie ‘opname in gevaar’ Clip 2 - De absurditeit ontleed dat ‘een mens die naar Gods evenbeeld leeft, God kan worden’ (Dutch subtitles)

Een klein aantal mensen in de religieuze wereld gelooft dat aangezien de mens naar het beeld van God is geschapen, hij dus ook God kan worden. In de Bijbel staat immers geschreven, “Laat Ons mensen maken, naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis”. De meeste mensen kunnen deze kwestie echter niet goed duiden. Hoe denk je over het oorspronkelijke beeld van God vergeleken met het beeld van God zoals dat door de mens wordt nageleefd? Wat is het verschil tussen deze twee?

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. De acteurs die in deze productie optreden, doen dat op niet-commerciële basis en zijn op generlei wijze betaald. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl