Zij die oprecht van God houden, zijn allen eerlijke mensen.

Puur en eerlijk, als een onschuldig kind,

helder en vol jeugdige vitaliteit,

zijn zij als engelen die naar de wereld komen.

Open gewoon het hart, zonder bedrog, het is waardig.

Zij geven hun hart aan God en winnen Zijn vertrouwen.

Zij zijn de eerlijke mensen waar God van houdt.

Iedere dag laten we ons leiden door Gods woorden en

daarom zijn wij gezegend en leidt de Heilige Geest ons.

We aanvaarden Gods waarneming en leven vóór Hem.

Echt van God houden, betekent vreugdevol zijn.

Het koninkrijk van Christus is de hemel voor eerlijke mensen.

En het is hun prachtige thuis.

Zij die de waarheid liefhebben, hebben allen een eerlijk hart.

Het doet ons plezier de waarheid in praktijk te brengen.

Door God te gehoorzamen, zijn onze harten vredig.

We vrezen God en vermijden het kwaad,leven uit Gods woorden.

Nu we in Gods woorden leven, zijn we bevrijd.

Van God houden betekent helemaal gelukkig zijn.

Iedere dag laten we ons leiden door Gods woorden en

daarom zijn wij gezegend en leidt de Heilige Geest ons.

We aanvaarden Gods waarneming en leven vóór Hem.

Echt van God houden betekent vreugdevol zijn.

Het koninkrijk van Christus is de hemel voor eerlijke mensen.

En het is hun prachtige thuis.

Van God houden brengt je vreugde en welbehagen.

We leven gemakkelijk als we handelen naar Gods woorden.

Alleen God en de waarheid zijn in ons hart.

Gods woorden zijn ons hele leven geworden.

Iedere dag laten we ons leiden door Gods woorden en

daarom zijn wij gezegend en leidt de Heilige Geest ons.

We aanvaarden Gods waarneming en leven vóór Hem.

Echt van God houden betekent vreugdevol zijn.

Het koninkrijk van Christus is de hemel voor eerlijke mensen.

En het is hun prachtige thuis.

uit ‘Volg het Lam en zing een nieuw lied’

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. De acteurs die in deze productie optreden, doen dat op niet-commerciële basis en zijn op generlei wijze betaald. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

De bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Whatsapp