Er bevindt zich hier nog niets. Voeg nu een lied toe!

De beste christelijke muziek ‘Het management van God schrijdt altijd voort’

Videoserie met koorwerken 743  2018-10-31
Bekijk de hele film

Toen de voorouders van de mensheid, Adam en Eva, verdorven werden door Satan, begon God met Zijn plan voor de redding van de mensheid. Sinds die tijd heeft Hij onophoudelijk gewerkt: God verordonneerde de wetten om de mensheid te leiden en Hij kwam persoonlijk onder de mensen om gekruisigd te worden en de mensheid te verlossen. En in de laatste dagen gaat God door met Zijn werk, en laat Hij bijbelse profetieën uitkomen: “ ‘Ik ga heen om een plaats voor jullie te bereiden” (Johannes 14:2). “Ik kom spoedig, en heb het loon bij me om iedereen te belonen naar zijn daden” (Openbaring 22:12).

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. De acteurs die in deze productie optreden, doen dat op niet-commerciële basis en zijn op generlei wijze betaald. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

Credits: https://www.holyspiritspeaks.org/special-topic/copyright.html

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl