Er bevindt zich hier nog niets. Voeg nu een lied toe!

Christelijke muziek ‘God hoopt het echte geloof van de mens en liefde voor Hem te verkrijgen’

Video’s met gezangen 1058  2019-01-29

Christelijke muziek ‘God hoopt het echte geloof van de mens en liefde voor Hem te verkrijgen’

I

God hoopt dat wanneer jij de echte kant van Hem begrijpt,

je nog dichter bij Hem zal groeien;

jij zal Zijn liefde voor Zijn zorg voor de mens echt waarderen;

je zal je hart opgeven aan Hem,

geen twijfel meer, geen verdenkingen over Hem.

Hij doet alles voor de mens, al doet Hij het stil,

Zijn oprechtheid, trouw en liefde worden zachtjes gegeven aan de mens.

Hij betreurt nooit wat Hij doet;

nooit vraagt Hij de mens om terugbetaling, of hoopt Hij van hen iets terug te krijgen.

Zijn enige doel in alles wat Hij doet is voor waar geloof en liefde. Is voor waar geloof en liefde.

II

Wanneer je hart Gods gezindheid echt kent

en je hebt een diepe waardering voor Zijn wezen,

zal je God aan je zijde voelen,

je zal God aan je zijde voelen.

Dat is de waarheid!

Zijn oprechtheid, trouw en liefde worden zachtjes gegeven aan de mens.

Hij betreurt nooit wat Hij doet;

nooit vraagt Hij de mens om terugbetaling, of hoopt Hij van hen iets terug te krijgen.

Zijn enige doel in alles wat Hij doet is voor waar geloof en liefde. Is voor waar geloof en liefde.

uit 'Volg het Lam en zing een nieuw lied'

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.