Er bevindt zich hier nog niets. Voeg nu een lied toe!

Dutch Christian Song ‘De betekenis van Gods werk van oordeel in de laatste dagen’

Video’s met gezangen 47  2020-01-11

Dutch Christian Song ‘De betekenis van Gods werk van oordeel in de laatste dagen’ | Officiële muziek video

Couplet 1

Weet dat in de laatste dagen

Christus een aantal waarheden gebruikt om de mens te onderwijzen;

Hij ontmaskert daarmee de essentie van de mens

en ontleedt zijn woorden en daden.

Couplet 2

Christus’ woorden omvatten allerlei waarheden

over de plicht van de mens, gehoorzaamheid en trouw aan God,

het naleven van normale menselijkheid,

Gods wijsheid, gezindheid en meer.

Couplet 3

Deze woorden zijn allen gericht

op de essentie en verdorvenheid van de mens.

Deze woorden tonen hoe de mens God afwijst,

spreken van de mens als belichaming van Satan en vijand van God.

Refrein

Het werk van oordeel leidt tot

menselijk begrip van Gods ware gezicht

en de waarheid van zijn eigen rebellie.

Het laat de mens Gods wil kennen, het doel van Zijn werk,

mysteries die hij niet begrijpt;

laat hem de wortels van zijn verdorvenheid

en zijn lelijkheid zien.

Couplet 4

God verklaart de natuur van de mens,

niet met een enkel woord, maar over langere tijd,

door te ontbloten, behandelen en snoeien,

als Hij Zijn werk op Zich neemt, al het werk van oordeel.

Couplet 5

Geen simpel woord kan dit vervangen;

slechts de waarheid die de mens niet heeft kan dit.

Alleen dit kan oordeel heten,

helpt de mens ware kennis van God verwerven,

en kan hem overtuigen om zich te onderwerpen aan God.

Refrein

Het werk van oordeel leidt tot

menselijk begrip van Gods ware gezicht

en de waarheid van zijn eigen rebellie.

Het laat de mens Gods wil kennen, het doel van Zijn werk,

mysteries die hij niet begrijpt;

laat hem de wortels van zijn verdorvenheid

en zijn lelijkheid zien.

Outro

Het werk van oordeel heeft dit effect,

want het opent de waarheid, weg en leven van God

voor allen die geloven in Hem.

Dit is het werk van oordeel gedaan door God.

uit ‘Volg het Lam en zing een nieuw lied’

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

U mag de apps van De Kerk van Almachtige God downloaden.