‘Kloppen aan de deur’ Christelijke film clip (2) - Welke fouten worden al gauw gemaakt bij het verwelkomen van de Heer?

Veel gelovigen in religieuze kringen geloven wat de pastors en de ouderlingen zeggen: “Alle woorden en al het werk van God vinden we in de Bijbel. Het is onmogelijk dat er woorden van God buiten de Bijbel zouden staan.” Maar is deze bewering echt wel gegrondvest in feiten? Heeft de Heer Jezus deze woorden uitgesproken? In Openbaring is menigmaal geprofeteerd: “Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de ​gemeenten​ zegt.” De woorden van de Heer zijn duidelijk genoeg: wanneer de Heer terugkeert in de laatste dagen, zal Hij opnieuw spreken. Voor wat betreft het verwelkomen van de komst van de Heer, als wij niet afwijken van de Bijbel en op zoek gaan naar wat de Geest tegen de kerken zegt, zullen wij dan in staat zijn om de Heer te verwelkomen?

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. De acteurs die in deze productie optreden, doen dat op niet-commerciële basis en zijn op generlei wijze betaald. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl