Christelijke film ‘Het mysterie van de goddelijkheid’ Clip 3 - Het mysterie van Gods incarnatie

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl