Christelijke muziek ‘Probeer van God te houden, hoe groot je lijden ook is’ | Prachtige muziek

Video’s met gezangen 317  2020-01-08

Couplet 1

Je moet begrijpen hoe waardevol het werk van God vandaag is.

De meeste mensen hebben die kennis niet,

denken dat lijden waardeloos is:

Ze zijn onderdrukt voor hun geloof,

verworpen door de wereld, thuis zijn ook problemen,

hun toekomst is zo grauw, oh zo grauw.

Het lijden van sommigen wordt te erg,

zo erg dat ze willen sterven.

Hoe is dit een hart dat van God houdt?

Zulke mensen zijn waardeloos!

Ze kunnen niet volhouden, hebben geen uithoudingsvermogen.

Ze zijn zwak en wee, en ze zijn machteloos.

Jij moet duidelijk zien dat

God je reinigt door je te louteren.

Dus je moet altijd je getuigenis geven

gedurende de laatste dagen.

Het maakt niet uit hoe erg je lijdt,

zolang je nog ademt,

blijf trouw aan God, buig naar Zijn hand.

Dit is ware liefde voor God, een sterke getuigenis.

Couplet 2

God wil graag dat de mens van Hem houdt,

maar als ze dit doen, neemt hun lijden toe.

Hoe dieper hun liefde voor God is,

hoe meer beproevingen ze zullen ondervinden.

Als je echt van Hem houdt, zal groot lijden komen.

Maar als je dat niet doet, zal het leven misschien

goed lijken, goed lijken.

Wanneer je hart begint te oefenen met het houden van God

zal je veel moeilijkheden ondervinden.

Je bent klein van gestalte en dus gelouterd,

en je kan niet voldoen aan God.

Met zwakheid diep in jou, kan je Gods wil niet vervullen.

Je voelt dat het buiten bereik is, dus je zult gelouterd worden, gelouterd.

Jij moet duidelijk zien dat

God je reinigt door je te louteren.

Dus je moet altijd je getuigenis geven

gedurende de laatste dagen.

Het maakt niet uit hoe erg je lijdt,

zolang je nog ademt,

blijf trouw aan God, buig naar Zijn hand.

Dit is ware liefde voor God,

een sterke getuigenis, sterke getuigenis, yeah.

Blijf trouw aan God.

uit ‘Volg het Lam en zing een nieuw lied’

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Whatsapp