Er bevindt zich hier nog niets. Voeg nu een lied toe!

'Geloof in God' clip 1 - Staat gehoorzaamheid aan de machthebbers gelijk aan gehoorzaamheid aan God?

Uitgelichte filmfragmenten 588  2019-06-08
Bekijk de hele film

Christelijke film 'Geloof in God' clip 1 - Staat gehoorzaamheid aan de machthebbers gelijk aan gehoorzaamheid aan God?

Bekijk de hele film:

https://nl.easternlightning.org/videos/faith-in-God-movie.html

Paulus zei in de Bijbel: “Laat elke ziel gehoorzamen aan het hoger gezag. Want er is geen gezag behalve God: Het gezag dat er is, is opgelegd door God. Wie zich daarom tegen het gezag verzet, verzet zich tegen de verordening van God: en zij die zich verzetten, zullen zelf vervloeking ontvangen” (Romeinen 13 : 1-2). Hoe moeten wij als gelovigen deze machtigen behandelen? Staat gehoorzaamheid aan de machthebbers gelijk aan gehoorzaamheid aan God?

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. De acteurs die in deze productie optreden, doen dat op niet-commerciële basis en zijn op generlei wijze betaald. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl