Er bevindt zich hier nog niets. Voeg nu een lied toe!

Christelijke film ‘Verbreek de betovering’ Clip 6 - Is gehoorzaamheid aan dominees en ouderlingen hetzelfde als gehoorzaamheid aan God?

Uitgelichte filmfragmenten 578  2019-03-03
Bekijk de hele film

Sommige gelovigen denken dat alle dominees en ouderlingen van de religieuze wereld door de Heer zijn gekozen en benoemd, en dat zij allen mensen zijn die de Heer dienen. En dus geloven ze dat het gehoorzamen van de dominees en ouderlingen gelijk staat aan het gehoorzamen van de Heer, en dat het niet gehoorzamen of het veroordelen van de dominees en ouderlingen gelijk staat aan ongehoorzaamheid aan de Heer. Ze geloven zelfs dat in de kerken alleen de dominees en ouderlingen de Bijbel begrijpen en uitleg kunnen geven over de Bijbel, en dat zolang datgene wat wordt gepredikt of verricht door de dominees en ouderlingen in overeenstemming is met de Bijbel en op de Bijbel is gebaseerd, mensen hen behoren te gehoorzamen en volgen. Komt dit soort gehoorzaamheid aan dominees en ouderlingen echt overeen met de waarheid? Vertegenwoordigen begrip en kennis van de Bijbel inzicht in de waarheid en kennis van God? Hoe moeten we ons verhouden tot de dominees en ouderlingen om aan Gods wil te voldoen?

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. De acteurs die in deze productie optreden, doen dat op niet-commerciële basis en zijn op generlei wijze betaald. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Whatsapp