Er bevindt zich hier nog niets. Voeg nu een lied toe!

‘Het gesprek’ Christelijke film clip 4 – Gehoorzaamheid aan het heersende regime is niet hetzelfde als gehoorzaamheid aan God

Uitgelichte filmfragmenten 600  2019-02-15
Bekijk de hele film

‘Het gesprek’ Christelijke film clip 4 - Gehoorzaamheid aan het heersende regime is niet hetzelfde als gehoorzaamheid aan God

Teneinde christenen te bedriegen en hen ertoe te verleiden zich af te keren van God, deed de CCP een beroep op een dominee van de Drie-Zelf Kerk om haar te hersenspoelen. Er ontspon zich een prachtige discussie tussen de dominee en deze christen over de woorden van Paulus: “Laat elke ziel gehoorzamen aan het hoger gezag. Want er is geen gezag behalve God: Het gezag dat er is, is opgelegd door God” (Romeinen 13:1). In welk opzicht verschilt hun interpretatie van deze woorden? De dominee van de Drie-Zelf Kerk is een knecht van de CCP en volgt het pad van de Drie-Zelf Kerk—welk dieper motief gaat hierachter schuil? Hoe zal de christen het argument van de dominee weerleggen betreffende “onderwerping aan de hogere machten”?

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. De acteurs die in deze productie optreden, doen dat op niet-commerciële basis en zijn op generlei wijze betaald. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl