Christelijke muziek ‘Het meest kostbare offer aan God brengen’ Prachtige muziek

Video’s met gezangen 742  2019-12-30

Christelijke muziek ‘Het meest kostbare offer aan God brengen’ | Prachtige muziek

Couplet 1

Na jaren van ontberingen, getuchtigd en gelouterd,

is de mens eindelijk verweerd; glorie, romantiek, nu verloren.

Hij begrijpt nu de waarheid over het mens zijn en Gods toegewijdheid.

En dus offert hij zijn meest kostbare offer aan zijn God,

die van boven lacht naar hem.

En dus offert hij zijn meest kostbare offer aan zijn God,

die van boven lacht naar hem.

Couplet 2

Hij verafschuwt zijn slechtheid, haat zijn barbaarsheid

en misvattingen, en eisen aan God.

Hij kan de tijd niet terugdraaien, zijn spijt niet veranderen.

Gods woord en liefde geven hem nu nieuw leven.

En dus offert hij zijn meest kostbare offer aan zijn God,

die van boven lacht naar hem.

En dus offert hij zijn meest kostbare offer aan zijn God,

die van boven lacht naar hem.

Couplet 3

Dag na dag genezen wonden van de mens, komt zijn kracht terug.

Hij staat op en kijkt naar het gezicht van de Almachtige,

alleen om te ontdekken dat God er altijd geweest is,

Zijn glimlach en Zijn liefde nog steeds zo mooi.

En dus offert hij zijn meest kostbare offer aan zijn God,

die van boven lacht naar hem.

En dus offert hij zijn meest kostbare offer aan zijn God,

die van boven lacht naar hem.

Couplet 4

Zijn hart houdt de zorgen van de mens; Zijn handen warm en sterk,

zoals ze altijd al geweest zijn sinds het begin.

Het is alsof de mens is teruggekeerd naar de Tuin van Eden.

Hij verzet zich tegen de slang, keert terug naar Jehova.

En dus offert hij zijn meest kostbare offer aan zijn God,

die van boven lacht naar hem.

En dus offert hij zijn meest kostbare offer aan zijn God,

die van boven lacht naar hem.

O! Mijn Heer! Mijn God!

uit ‘Volg het Lam en zing een nieuw lied’

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Whatsapp