Er bevindt zich hier nog niets. Voeg nu een lied toe!

Christelijke muziek ‘Ons kerkleven is zo liefelijk’ | Dans video

Serie muziekvideo’s 628  2019-05-05

Christelijke muziek ‘Ons kerkleven is zo liefelijk’ | Dans video

“Deze groep mensen, die het nieuwste werk van vandaag aanvaardt,

was voor het begin van de tijd door God voorbestemd

en zij zijn de meest gezegende van alle mensen.

Jullie horen rechtstreeks de stem van God en aanschouwen de verschijning van God,

en dus, binnen de hemelen en de aarde en door alle eeuwen heen

is niemand meer gezegend dan jullie, deze groep mensen.

Dit is allemaal vanwege het werk van God, vanwege Gods voorbestemming

en uitverkiezing, en door Gods genade.

Konden jullie omstandigheden zijn als die van vandaag,

als God Zijn woorden niet had gesproken?

Derhalve moge alle glorie en lof God toekomen,

want dit alles is omdat God jullie opricht.”

uit ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Amen! Dank God! (Dank God!)

O, laten we samen een loflied zingen.

Oké. – Goed.

Almachtige vleesgeworden God, we zingen u luid lof toe.

U brengt ons in het leven van het koninkrijk.

Wij, volk van het koninkrijk, zitten aan uw feestmaal,

genieten van uw woorden, gereinigd van onze verdorvenheid.

Uw woord leidt ons en we volgen u nauwgezet.

Het is door Gods genade dat onze satanische gezindheid wordt afgeschud.

We genieten van Gods woord en leiden een nieuw leven voor Hem.

Geef om Gods hart, heb Hem werkelijk lief, dank en loof Hem.

La la la la la … la la la la la …

Geloof dat Gods woord de waarheid is en ons leven kan geven.

We communiceren over Gods woord en begrijpen de waarheid,

met de Heilige Geest die op ons inwerkt.

Maak onszelf leeg, wees eenvoudig en open, en wees in de praktijk een eerlijk persoon.

De waarheid verlost ons en maakt ons vrij, wat ons hart vervult met vreugde.

Ons kerkleven is zo liefelijk, en alle heiligen zijn tot leven gekomen.

We communiceren over de waarheid en helpen elkaar, en ons leven kent snelle groei.

Accepteer oordeel, breng de waarheid in praktijk en leef in Gods woord.

Leef de realiteit van de waarheid na om Gods hart te behagen.

La la la la la … la la la la la …

Wij broeders en zusters gaan harmonieus met elkaar om en we zijn allemaal blij.

We communiceren Gods woorden, wisselen ervaringen uit en doen samen onze plichten.

Gehoorzaam de waarheid, ga de realiteit binnen en behaag God.

We leven in Gods liefde en loven God voor eeuwig.

La la la la la ... la la la la la …

uit ‘Volg het Lam en zing een nieuw lied’

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. De acteurs die in deze productie optreden, doen dat op niet-commerciële basis en zijn op generlei wijze betaald. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.