Nederlandse christelijk lied ‘Ons leven is niet zinloos’ A capella

Ons leven is niet zinloos. Ons leven is niet zinloos.

Vandaag ontmoeten we God en ervaren we Zijn werk.

We hebben God in het vlees gekend, praktisch en echt.

We hebben Zijn werk gezien, ontzagwekkend en wonderbaar.

Elke dag van ons leven is niet zinloos.

We bevestigen dat Christus de waarheid en het leven is.

We vatten en omarmen dit mysterie.

Onze voeten zijn op het meest verlichte pad naar het leven.

We zoeken niet langer, alles is ons duidelijk.

God, we zullen u altijd zonder spijt liefhebben.

We hebben de waarheid gevonden, eeuwig leven zullen we verkrijgen.

Ons leven is niet zinloos. Ons leven is niet zinloos.

Ons leven is niet zinloos. Ons leven is niet zinloos.

Leven van liefhebbende God, betekenisvol, niet leeg.

We vervullen onze plicht om voor Hem te getuigen.

We verkrijgen Gods lof en ontvangen Zijn redding.

Leef niet zinloos; ons leven, rijk en vol.

God, we zullen u altijd zonder spijt liefhebben.

We hebben de waarheid gevonden, eeuwig leven zullen we verkrijgen.

Ons leven is niet zinloos. Ons leven is niet zinloos.

Ons leven is niet zinloos. Ons leven is niet zinloos.

Wie kan er meer gezegend zijn dan wij?

Kan geluk iemand ooit zo rijk en overvloedig toelachen?

Want God heeft ons veel meer gegeven dan Hij in eerdere tijdperken gaf.

We moeten leven voor God, die jou en mij heeft verheven.

We moeten alle liefde teruggeven die over ons wordt uitgestort.

God, we zullen u altijd zonder spijt liefhebben.

We hebben de waarheid gevonden, eeuwig leven zullen we verkrijgen.

Ons leven is niet zinloos. Ons leven is niet zinloos.

Ons leven is niet zinloos. Ons leven is niet zinloos.

Ons leven is niet zinloos.

uit ‘Volg het Lam en zing een nieuw lied’

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. De acteurs die in deze productie optreden, doen dat op niet-commerciële basis en zijn op generlei wijze betaald. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.