Bekijk de hele film:https://nl.easternlightning.org/videos/break-through-the-snare-movie.html

Christelijke film ‘Doorbreek de strik’ Clip 8 - Waarom voorgangers en ouderlingen Bliksem van het oosten veroordelen

Waarom weerstaan en veroordelen religieuze voorgangers en ouderlingen Almachtige God? Omdat ze de waarheid die de vleesgeworden Almachtige God uitdrukt haten, als vijandig zien en niet kunnen accepteren. Daarom ontkennen, veroordelen en weerstaan ze Christus. Dit verraadt hun satanische essentie: het haten van de waarheid. De waarheid die Christus uitdrukt, is ontzettend krachtig en gezaghebbend. Zij kan de mensheid wakker maken en redden, en ook zorgen dat mensen zich aan Satans machten ontrukken en terugkeren tot God. Daarom, om hun eigen roem, winst en status te beschermen, nagelen de leiders van de religieuze wereld Christus opnieuw aan het kruis. Dit zijn de ware feiten en de essentie van de manier waarop religieuze leiders God dienen en Hem tegelijk weerstaan.

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. De acteurs die in deze productie optreden, doen dat op niet-commerciële basis en zijn op generlei wijze betaald. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Whatsapp