Dutch gospel movie ‘opname in gevaar’ Clip 4 - Hoe maakt God een groep overwinnaars in de laatste dagen? (Dutch subtitles)

Uitgelichte filmfragmenten 372  2019-07-18
Bekijk de hele film

Dutch gospel movie ‘opname in gevaar’ Clip 4 - Hoe maakt God een groep overwinnaars in de laatste dagen? (Dutch subtitles)

Het boek Openbaring voorspelt: “Schrijf aan de engel van de gemeente in Filadelfia; … Omdat je het woord van mijn geduld gehouden hebt, zal ik je ook weghouden van het uur der verleiding, dat op de hele wereld zal komen om hen te beproeven die op aarde wonen. Voorwaar, ik kom snel: houd datgene vast wat je hebt, zodat niemand je kroon kan pakken. Wie overwint maak ik tot een zuil in de tempel van mijn God. Daar zal hij voor altijd blijven staan” (Openbaring 3:7, 10-12). Het boek Openbaring voorspelt dat een groep overwinnaars zal worden samengesteld voordat de catastrofes toeslaan. Dit werk van het samenstellen van overwinnaars is het werk van God Zelf. Is de mens hiertoe in staat? Hoe stelt God deze groep overwinnaars samen met Zijn werk in de laatste dagen?

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. De acteurs die in deze productie optreden, doen dat op niet-commerciële basis en zijn op generlei wijze betaald. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl